Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2019Α
- Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 -

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτές/τριες,

Αναρτούμε το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου για τις πρώτες 8 εβδομάδες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ... by on Scribd