Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Άργους αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 -

    Αγαπητές/οί σπουδάστριες/ές και εκπαιδεύτριες/ές

    Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.ΙΕΚ Άργους είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το σύνολο των μαθημάτων που διεξάγονται διά ζώσης και σε ειδικές περιπτώσεις ασύγχρονα, εξ αποστάσεως. Ο καθένας και η καθεμία μπαίνει με τους προσωπικούς κωδικούς του μόνο στο μάθημα της ειδικότητάς του. 

    Το πρόγραμμα του σχολείου είναι διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://diekarg.blogspot.com/ .

    Καλή αρχή!