Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ειδικότητας “Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών”, σε κατανεμητή του ΟΤΕ στη Ν. Κίο

By | 29 Μαρτίου 2017

Την Τρίτη, 28/3/2017, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας ‘Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών’, σε κατανεμητή του ΟΤΕ στη Ν. Κίο.
Οι σπουδαστές έκαναν επίσκεψη σε Γενικό ανεπίβλεπτο κατανεμητή μικροαστικού κέντρου.
Στο χώρο αυτό είχαν την ευκαιρία να δουν και να ενημερωθούν σχετικά με:

  • Υπόγεια καλώδια jelly (χρωματολογία, αρίθμηση ζευγών και αρχιτεκτονική δικτύου)
  • Οπτικές ίνες
  • DLU (ενεργοποίηση και διαχείριση TDM τηλεφωνίας)
  • DSLAM aDSL 2+ (μετρήσεις ευρυζωνικότητας, βασικές έννοιες ευρυζωνικής τηλεφωνίας, sip protocol, διαστασιολόγηση στο διαθέσιμο εύρος ζώνης, delay/Latency, Packet Loss, Jitter, Mos)
  • DSLAM vDSL (μετρήσεις ευρυζωνικότητας, βασικές έννοιες ευρυζωνικής τηλεφωνίας, sip protocol, διαστασιολόγηση στο διαθέσιμο εύρος ζώνης, delay/Latency, Packet Loss, Jitter, Mos)
  • ISDN, PSTN (ενεργοποίηση και διαχείριση TDM τηλεφωνίας, 2 – κανάλια φωνής)
  • Cobber test (διηλεκτρικές μετρήσεις χαλκού, έλεγχος ζευγών χαλκού για ξένες τάσεις, χωρητικότητα ζευγών, αντιστάσεις)
  • Ευρυζωνικές μετρήσεις και δοκιμές.

Ευχαριστούμε τον προϊστάμενο του ΤΤΛΠ Αργολίδας (Υπηρεσία ΟΤΕ) Γκόνη Αναστάσιο για την άδεια που μας παραχώρησε, τον τεχνικό του ΟΤΕ Σταυρόπουλο Γιώργο και σπουδαστή του ΔΙΕΚ Αργους για την αναλυτική παρουσίαση που μας έκανε, και τη Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Ματσιμάνη Νικολέττα.

Οι Καθηγητές του ΔΙΕΚ Αργους:

Μακρυπόδης Διονύσιος
Λέων Προκόπης